1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
 
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


download เอกสาร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
รู้จักศูนย์การเรียนรู้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง ในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย” ขึ้น ณ วช. เพื่อเป็นกลไกในการขยายผล “ความรู้จากการวิจัย” ในรูปแบบของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายการวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศที่เชื่อมโยงมาจากงาน Thailand Research Expo รวมกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Platinum Research Valley, การจัดการความรู้จากการวิจัย, การต่อยอดและขยายผลการวิจัย, การส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นแก่นักวิจัยและ นักประดิษฐ์ เป็นต้น วช. จึงได้วางกลยุทธ์เพื่อผลักดันเป้าหมาย ในการจัดการความรู้และการ กระจายความรู้อันมาจากผลผลิตทางการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดย วช. ได้จัดบริการทางวิชาการในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย” โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ วช.

อ่านทั้งหมด..

  นิทรรศการหมุนเวียน (06/03/2552)

หอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผลงาน – ต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  พิพิธภัณฑ์เสมือน (06/03/2552)

การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากงาน Thailand Research Expo (ดาวน์โหลด Flash Player ก่อน คะ)
  การบริการทางการวิจัย (06/03/2552)

การถ่ายทอดความรู้เชิงนโยบายวิจัยงานวิจัยพื้นฐาน/เพิ่มผลผลิต/แก่นักวิจัย 1.1 กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ workshop
อ่านทั้งหมด
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ Research Zone      ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ Research Zone 63 1074

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455