1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
หน้าหลัก >> Download เอกสาร Research Zone

Download เอกสาร Research Zone
เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล 26/7/60 (26 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 124 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 60 (7 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 123 ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค. 60 (7 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 122 ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย. 60 (6 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 121 ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค. 60 (6 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 120 ระหว่างวันที่ 21-24 ก.พ. 60 (30 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 119 ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค. 60 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 118 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 59 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 117 ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 59 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 116 ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 114 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
SELECT news_view.news_id, count(news_view.id_view) AS count_view, article_list.n_topic,c_id FROM article_list LEFT JOIN news_view ON (article_list.n_id = news_view.news_id) WHERE n_id='1417' GROUP BY news_view.news_id, article_list.n_topic order by count_view desc
Table 'news_view' is marked as crashed and should be repaired